Rekisteriseloste

Rautanet-ketjun henkilörekisterin rekisteriseloste
Henkilörekisterilain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Rauta- ja Rakennustarvikekaupan Oy Pract Ab (Praktia)

Runeberginkatu 1

21600 Parainen

040 4550 810

 

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Asiakasrekisteri: Arnold Uschanoff

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus / yritys

Yrityskohdan henkilötietojen käyttötarkoituksena on Praktian ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen – ja markkinatutkimuksen suorittaminen; Praktia ja sen asiakkaiden mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

 

4. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja luonnollisista henkilöistä.

 

5. Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 

a) henkilötiedot

– Henkilön etu- ja sukunimi

– Syntymävuosi

– Sukupuoli

– Osoite, postinumero ja –toimipaikka

– Puhelinnumero

– Matkapuhelinnumero

– Sähköpostiosoite

 

b) Yritystiedot

– Yrityksen nimi

– Asema työpaikalla

– Tehtäväalue yrityksessä

– Yrityksen toimiala

– Yrityksen katuosoite, postinumero ja –toimipaikka

– Puhelin työhön

 

Tietoja ei luovuteta Praktian ulkopuolelle.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää ko. henkilön itse antamiaan tietoja.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, kuin erikoistapauksessa, jolloin lupa on aina kysytty ko. henkilöltä itseltään.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin pitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.